Univerzita HLB - Fakulta zemědělství a rozvoje venkova

Hogskulen pro landbruk og bygdeutvikling ( HLB) je norská akademické instituce, která se specializuje na problematiku rozvoje venkova. HLB je kooperativně vlastněna více než 120 venkovskými institucemi, zemědělci, orgány místních samospráv a dalšími institucemi z regionu. I toto je příčinou unikátního zaměření univerzity HLB, která deklaruje, že na rozdíl od konvenčních univerzit, produkuje znalosti PRO živé rurální komunity a nikoliv znalosti „O“ rurálních komunitách. HLB nabízí svým studentům bakalářský program „Inovace a rozvoj venkovského prostoru severní Evropy“. Výuka, stejně tak jako spojený výzkum, je interdisciplinárního charakteru.
Dalšími poskytovaným programem je „Rozvoj a podnikání ve venkovských oblastech“, který je určen zejména pro zaměstnance místních samospráv, rurální podnikatele či projektové manažery. Program shrnuje témata, jako je podnikání v rurálních komunitách; rozvoj rurálních komunit využitím místních zdrojů; nové využití (tzv. repurposing) kulturního dědictví a krajiny; inovace a poskytování služeb; změna ve způsobu obživy a samostatné výdělečné činnosti; změny ve způsobu zemědělského hospodaření; aktivní výzkum a inovace; a role identit a jejich vliv na venkovské plánování.

Mezi partnery podílející se na výzkumu a klienty univerzity HLB patří místní, regionální a národní norské samosprávy. HLB klade velký důraz i na udržení silného mezinárodního profilu a tak spolupracuje s mnoha partnery v Evropě a v severním Atlantiku.

     

 

Financování

NorwayGrants

Tento projekt byl podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07)