Studijní seminář: Podnikání a inovace v český rurálních komunitách

Tento krátký studijní kurz přináší inspiraci a detailní porozumění inovačních procesů podnikání v rurálních oblastech Evropy. Vznikl z bakalářského programu university HLB „Inovace a rozvoj venkova“ a shrnujete tak klíčové části tohoto modulu. Kurz je vyučován v anglickém a českém jazyce. Participanti kurzu získají podrobné znalosti nejen o procesu rozvoje venkova, ale i o personálních a  sociálních činitelích,  které ovlivňují samotnou inovaci a rozvoj. Cílem je předat studentům znalosti, které jim otevřou cestu k vlastním inovativním nápadům v oblasti podnikání a rozvoje venkova.  

Zahrnutá témata

Co je inovace?; Inovace, Autenticita a kvalita; Kreativita a odhodlání; Vlastní možnosti; Laterální myšlení; Kulturní krajina a rozvoj; Soukromé statky versus veřejné statky; Kulturní ekonomika; Rozvoj venkova s využitím místních zdrojů; a inspirativní příklady rozvoje venkovských komunit z celého světa.

Struktura kurzu

Studijní kurz je rozdělen do tří dnů, z nichž každý bude obsahivat 8 výukových hodin. První den je vždy zakončen slavností konferencí, jejichž účelem je zejména podpora sociální interakce a tvorba sociálních sítí mezi účastníky (tzv. networking). Kurz je vyučován standardně dvěma pedagogy v oboru a s relevantními znalostmi k nabízeným tématům. Účastníci dále obdrží sadu tištěných materiálů, které doplní jejich získané informace.
Stravování je zajištěno kolektivně pro všechny účastníky kurzu a to v prostorách Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Dva typy připravovaných seminářů
Cílem tohoto projektu je adaptace norského kurzu „inovace a podnikání na venkově“ Centrem pro otázky životního prostředí UK. Z toho důvodu bude tento unikátní kurz v roce 2015 nabízen ve dvou verzích. První verze bude vyučována primárně profesorem Rhysem Evansem z univerzity HLB a doplněna prezentacemi českých vyučujících. Je předpokládáno, že tato verze bude vyučována zejména v anglickém jazyce.  Druhá verze bude opačného charakteru a tedy primárně vyučována v českém jazyce. Profesor Rhys Evans bude pouze asistovat českým kolegům při výuce. Tímto způsobem budou mít čeští partneři na konci projektu k dispozici jedinečnou českou verzi tohoto norského studijního programu, která bude moci být zájemcům dodána i v následujících letech.  

HLB
HLB je norskou univerzitní institucí, specializující se na řešení problematiky související s rozvojem rurálních oblastí. Této oblasti je věnovaný i jejich výzkum. Mottem  univerzity je  vytvářet znalosti „pro“ rozvoj rurálních komunit, namísto vytváření znalostí o rurálních komunitách. Tímto stylem jsou směřovány i jejich studijní programy a související výzkum. Podobné verze tohoto studijního kurzu byly univerzitou HLB dodány do řady norských regionů a mnohých evropských zemích. Účastníky kurzu tvoří zejména zástupci z místních zastupitelstev, projektoví manažeři, rurální podnikatelé a studenti vysokých škol.  Dle mínění všech dosavadních absolventů, je tento kurz inspirujícím a užitečným zdrojem informací, které změnily jejich dosavadní pohled na probíranou tématiku a které nejen dopomohly k jejich dalšímu profesionálnímu růstu, ale i k inovativní a kreativní změně prostředí ve kterém žijí.

Cena a ubytování

Díky získanému grantu budou veškeré náklady účastníků - tzn. zápisné, ubytování, stravné a studijní materiály - hrazeny ze získaných finančních prostředků EHP fondů. Seminář bude účastníků poskytnut na základě vratné zálohy, která bude vrácena po absolvování semináře. Výše zálohy je 1000Kč. Přesné pokyny k zaplacení zálohy dostane účastník po vyplnění přihlášky (viz. přihláška na seminář I. či II.)

     

 

Financování

NorwayGrants

Tento projekt byl podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07)