Úvodní setkání Regionálního centra expertizy (RCE) Česko pro vzdělání pro udržitelný rozvoj

Dne 27. dubna 2017 byla oficiálně zahájena činnost Regionálního centra expertizy Česko. Po více než ročním úsilí Centra pro otázky životního prostředí UK bylo toto sdružení úspěšně akreditováno Univerzitou OSN (United Nations University, UNU) a bylo mu uděleno právo používat značku RCE. V České republice je RCE Česko prvním sdružení tohoto typu, ačkoliv síť Regionálních center expertizy v celém světě dnes tvoří více než 150 těchto sdružení. Ve střední a východní Evropě se tento model spolupráce uplatnil jen minimálně – doposud existovala jen 4 RCE v Albánii, Rusku a Srbsku. Zápis z úvodního zasedání RCE si můžete stáhnout zde.

Fotodokumentaci úvodního setkání si můžete prohlédnout v této fotogalerii.

Úvodní setkán RCE Czechia bylo financováno z Česko-Norského výzkumného programu CZ09 projekt číslo 7F16037 a bylo také podpořeno Informačním centrem OSN v Praze

NorwayGrants

     

 

Financování

NorwayGrants

Tento projekt byl podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce škol a stipendia (CZ07)